Vuoden alussa määritellyn konsernistrategian mukaisesti Hydrosystem Oy keskittyy yhä enemmän hydrauliikkahuoltoon (Maintenance, Repair and Overhaul), käsittäen niin komponenttien huollon kuin kentällä tapahtuvan huollon asiakkaidemme parissa teollisuuden ympäristöissä.

Huollon päällikkönä toimii jatkossakin Harri Julku, Toni Nissisen vastatessa tarkemmin kenttähuoltoon liittyvistä asiakkuuksista ja projekteista.

Kuitenkin samalla varaosien ja hydraulikomponenttien jälleenmyynti säilyy vahvana ja olennaisena osana toimintaamme, jota pyrimme myös tehostamaan entisestään.

Mukaillen strategiaa, sisaryrityksemme HydX keskittyy puolestaan enemmän palvelemaan laitevalmistajia laajemmissa kokonaisuuksissa ja sarjatuotantoon ja suunnitteluun liittyvissä asiakkuuksissa.